O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Wydział z perspektywami Wydział z perspektywami


Budowlańców, architektów, a – od niedawna – także inżynierów geologów kształci Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Jego absolwenci nie muszą się martwić o znalezienie pracy. Z dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury dr. hab. inż. Markiem Iwańskim, prof. PŚk rozmawia Agnieszka Gołębiowska.

- Panie profesorze, jakim zainteresowaniem cieszą się studia na pańskim wydziale?

- Mamy na studiach dziennych około dwóch tysięcy studentów. Choć jest mniej maturzystów, generalnie na Wydziale Budownictwa i Architektury nie odczuwamy gwałtownego spadku liczby kandydatów. Od trzech lat nabór mamy ustabilizowany na tym samym poziomie. Zainteresowanie budownictwem w ubiegłym roku nieco się zmniejszyło, ale – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu – wprowadziliśmy nowy kierunek – geologię inżynierska, w związku z czym mamy taką samą liczbę studentów. Kierunek architektura też się ustabilizował i będzie się rozwijał. Na geologii inżynierskiej mamy jedną grupę dziekańską, ale to dlatego, że ze względów organizacyjnych późno, dopiero w lipcu, uruchomiliśmy rekrutację. Docelowo zakładamy na tym kierunku dwie grupy.

- Jakie perspektywy zatrudnienia mają absolwenci wydziału?

- Większość naszych absolwentów podejmuje pracę zgodnie z wykształceniem. Budowlańcy pracują w firmach nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Sporo osób spośród moich dyplomantów pracuje za granicą, bo najpierw zatrudnili się w firmach zagranicznych, które mają swoje oddziały w Polsce, tutaj się sprawdzili i teraz pracują w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech. Jeśli chodzi o architekturę, absolwenci też znajdują zatrudnienie, bo rynek nie jest jeszcze nasycony kadrą. Co do geologii inżynierskiej – jesteśmy w centralnej Polsce zagłębiem kruszcowym, więc specjaliści, którzy się na tym znają, potrzebni są w jednostkach samorządu.

- W jakim kierunku rozwija się Wydział Budownictwa i Architektury?

- Miesiąc temu złożyliśmy wniosek o przyznanie uprawnień do doktoryzowania na kierunku architektura. Jeśli je otrzymamy, nasi asystenci tutaj będą mogli otwierać przewody doktorskie i je realizować, zamiast wyjeżdżać do innych ośrodków. Jeśli chodzi o geologię, skoro mamy studia inżynierskie, to w perspektywie będziemy dążyli do tego, żeby absolwenci mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich.

- Jaką kadrę naukowo-dydaktyczną ma wydział?

- Kadra się rozwija. Na przestrzeni mojej kadencji, która się teraz kończy, potencjał kadrowy zwiększył się o 30 osób, czyli o jedną czwartą. Na tę chwilę mamy zatrudnionych ponad 120 osób. Co mnie szczególnie cieszy, zwiększa się liczba asystentów, adiunktów. Istotnym elementem są studia doktoranckie, które prowadzimy na kierunku budownictwo, i aktualnie nie mamy problemu, żeby tych, którzy najlepiej się sprawdzają, zatrudnić. Zależy nam też oczywiście na rozwoju samodzielnej kadry – doktorów habilitowanych i profesorów.

- Czy na Politechnice Świętokrzyskiej kształci się wielu studentów z Ukrainy?

- Mamy ukraińskich studentów na architekturze i na budownictwie, ale nie jest to duża liczba. Prowadzimy działania w kierunku jej zwiększenia i mam nadzieję że w najbliższym czasie rozmowy międzyuczelniane zostaną sfinalizowane.

- Od kilku lat trwa akcja „Dziewczyny na politechniki”. Przynosi efekty?

- Oczywiście, że tak. Dynamicznie z każdym rokiem zwiększa się liczba studentek. U mnie w katedrze już jest wśród adiunktów więcej kobiet, niż mężczyzn.

- Dziękuję za rozmowę.
 

Wydział z perspektywami Powrót do listy artykułów