O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Mały Jubileusz Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Mały Jubileusz Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Mały Jubileusz Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego od momentu powstania wpisał
się w przestrzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i doskonała alternatywa
w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne i obrotowe. W okresie pięciu lat instytucja wsparła ponad 320 przedsięwzięć na łączną kwotę przekraczającą 105 mln zł. Tym samym ponad dwukrotnie przekroczono wskaźnik realizacji przyjętego przez Unię Europejską dla projektu ”Rozwój funduszy pożyczkowych i poręczeniowych”. Ponad 66 procent pożyczkobiorców to firmy z sektora mikro, mające najtrudniejsze warunki do startu i często pozbawione komercyjnego finansowania. W tej kategorii co 8 to podmiot z kategorii start up funkcjonujący na rynku poniżej 12 miesięcy. Należy również podkreślić fakt, że dzięki naszym środkom utworzono wiele nowych miejsc pracy.
W tym miejscu warto przypomnieć, że nasze finansowanie obejmuje wyłącznie pożyczkę obrotową na okres do 36 miesięcy lub inwestycyjną do 60 miesięcy. Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione potrzeby rozwoju podmiotu. Fundusz nie finansuje należności przeterminowanych, podmiotów w trudnej sytuacji finansowej oraz zagrożonych upadłością.
Każda transakcja jest indywidualnie rozpatrywana z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych pożyczkobiorców a poza wymogami formalnymi brak jest innych, niż te, wynikające ze spłaty zobowiązań. Ponieważ dysponujemy środkami zwrotnymi wszystkie przychody odsetkowe zasilają pulę pożyczkową wykorzystywaną do kolejnych finansowań. To podstawowy wyróżnik oferowanego wsparcia.

Pomysły na biznes z jakimi spotykamy się w swojej codziennej pracy, utwierdzają nas w przekonaniu, że innowacyjności i przedsiębiorczości świętokrzyskim mieszkańcom nie brakuje. Wspieramy praktycznie każdą możliwą działalność gospodarczą, która rokuje na przyszłość i zawiera się w ramach naszych przepisów. Przy naszym udziale rozwinęło się wiele małych firm, które z powodzeniem radzą sobie na dzisiejszym trudnym rynku, a ich choćby najmniejszy sukces jest dla nas wielką satysfakcją i najlepszą zapłatą za nasza pracę.
Prowadzimy na szeroką skalę kampanie edukacyjną i szkoleniową. Ponadto jesteśmy zapraszani jako konsultanci do wielu projektów oraz na spotkania biznesowe, co potwierdza z jednej strony Fundusz jako markę, ale również jako trwały podmiot życia gospodarczego regionu.
Siedziba Funduszu mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/14, tuż obok pomnika naszego Noblisty Henryka Sienkiewicza. Podstawowe źródło informacji o Funduszu Pożyczkowym znajduje się na stronie internetowej: www.fpws.eu a wszelkie zapytania można kierować mailowo na adres: sekretariat@fpws.eu lub telefonicznie +48 41 36 00 280. Każda zainteresowana osoba może liczyć na indywidualne wsparcie doradcy.
 

Mały Jubileusz Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Powrót do listy artykułów