O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Politechnika Świętokrzyska - Z energiąi kreatywnie Politechnika Świętokrzyska - Z energiąi kreatywnie

Politechnika Świętokrzyska, która w ramach pięciu wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego kształci około 10 000 studentów na 17 kierunkach i ponad 50 specjalnościach na studiach I, II i III stopnia, dynamicznie wkroczyła w rok 2015, rok jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni.
Z Jego Magnificencją, Rektorem, prof. dr hab. inż. STANISŁAWEM ADAMCZAKIEM rozmawia Justyna Żukowska.

– Panie Rektorze, Uczelnia, jak się zdaje – wchodzi w nowe półwiecze wyjątkowo kreatywnie i z ogromną energią…

– W styczniu i lutym Politechnika Świętokrzyska podpisała ważne dla rozwoju Uczelni umowy o współpracy z Geoparkiem Kielce, konsorcjum z Politechniką Rzeszowską, poznańskim Instytutem Obróbki Plastycznej i Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk o wytwarzaniu części do silników samolotowych w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także porozumienie o współpracy z Wodociągami Kieleckimi.
Ogłosiliśmy piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez naszą Uczelnię, pod honorowym patronatem Ministra Nauki I szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a wspólnie ze Świętokrzyskim Inkubatorem Technologii konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł biznesowy.
Poznaliśmy też wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym to konkursie najwyżej oceniony został projekt nauczycieli akademickich z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach pod kierownictwem dra inż. Pawła Łaskiego.

– W I konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzyma 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów. To zaszczyt, ale też ogromna satysfakcja, że najwyżej oceniony został projekt przedstawiony przez Politechnikę?

– Większa cześć zespołu już wcześniej odnosiła sukcesy na polu naukowym. Konstruktorzy ci są bowiem twórcami łazika marsjańskiego, z którym zdobyli II miejsce w Zawodach łazików marsjańskich ERC 2014 European Rover Challenge oraz srebrny medal za manipulator trójramienny poruszany mięśniami pneumatycznymi na 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
Celem projektu jest realizacja działań dotyczących wykorzystania gospodarczego wraz z partnerem zainteresowanym wdrożeniem uzyskanych wyników prac badawczych nad manipulatorem równoległym typu delta z pneumatycznymi napędami mięśniowymi. W trakcie realizacji zadań przeprowadzone zostaną analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na manipulator. A trzeba podkreślić jego interdyscyplinarny charakter; może on być wykorzystywany w przemyśle albo pomagać ludziom w rehabilitacji. Jest odporny na przeciążenia, energooszczędny i bardzo płynnie się porusza, jest bardzo silny i cichy, precyzyjny w ruchu. Zamiast klasycznych napędów elektrycznych czy hydraulicznych – w tym robocie zastosowano sztuczne mięśnie. Mięśniowy napęd pneumatyczny charakteryzuje się dużą odpornością na przeciążenia i niewielkim zużyciem energii. Manipulator zapamiętuje zadane ruchy i może pracować w każdym środowisku, także w wodzie. Robot może być używany do automatyzacji produkcji czy dynamicznej segregacji. Został wykonany w 2012 roku i cały czas jest udoskonalany. Manipulator wygrał w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspierającym wdrażanie badań naukowych.


– Czy studenci Politechniki Świętokrzyskiej będą uczyć się nowych technologii produkcji części do silników samolotowych?

– Tego dotyczy umowa podpisana z Politechniką Rzeszowską, poznańskim Instytutem Obróbki Plastycznej i Polską Akademią Nauk. Dzięki nowoczesnym technologiom wytwarzania podzespołów turbośmigłowych silników samolotowych, nad którymi będą pracować między innymi naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej, elementy staną się mniej zawodne. Będzie można wykonywać je szybko i precyzyjnie. Wpłynie to na wydajność pracy silników i poprawę bezpieczeństwa lotów. Projekt będzie realizowany do końca 2017 roku, kosztuje prawie 2,5 miliona złotych, Politechnika Świętokrzyska będąca liderem projektu otrzyma z tej puli milion trzysta tysięcy złotych.


– Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

Politechnika Świętokrzyska - Z energiąi kreatywnie Powrót do listy artykułów