O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Nauka ma wyjść do przedsiębiorców. Nauka ma wyjść do przedsiębiorców.

 W tym roku akademickim studia na Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczęło ponad dziesięć tysięcy studentów, z czego siedem tysięcy to studenci studiów dziennych, pozostali to studenci studiów niestacjonarnych. – Dobrze jest mieć ładne budynki, wspaniałe laboratoria, ale najważniejsze jest to, by mieć kogo w tych budynkach uczyć – mówiła podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 obecna wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego połączono z podsumowaniem projektu MODIN II.

Za 95 milionów złotych odnowiono budynki i laboratoria uczelni. Tylko dwa miliony wydała uczelnia, reszta to środki pochodzące z Unii Europejskiej.
– Możemy dziś śmiało stwierdzić, że wykorzystaliśmy unijną szansę. Wystarczy przejść korytarzem uczelni, aby zobaczyć, jakie zmiany dokonały się w ostatnich latach – mówił profesor Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Elżbieta Bieńkowska, wówczas minister rozwoju regionalnego, przed pięciu laty podpisywała realizację projektu. – Politechnika Świętokrzyska wykorzystała swoją szansę, podobnie jak inne uczelnie w kraju. Zyskała jednak więcej: kiedy inne uczelnie narzekają na malejąca liczbę studentów, Politechnika Świętokrzyska cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówiła pani minister. – Do tej pory nadrabialiśmy opóźnienie cywilizacyjne, stąd wiele inwestycji. Zrobiliśmy jeden skok, a teraz przyszedł czas na drugi. Nauka ma wyjść z murów uczelni do przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorcy nie zainwestują w badania naukowe, nie osiągniemy celu, jakim jest 80 procent unijnego PKB. W Stanach Zjednoczonych 80 procent przedsiębiorców prowadzi badania naukowe, u nas to zaledwie 20 procent. Prawdziwy sukces będzie wtedy, kiedy przestaniemy być krajem, który kupuje licencje na rozwiązania techniczne chronione patentem, a sami zaczniemy je sprzedawać. Dlatego Unia Europejska w mniejszym stopniu będzie finansować remonty polskich ulic czy budynków, a więcej pieniędzy przeznaczy na naukę i nowe technologie. Jednym z nowych programów unijnych będzie „Inteligentny rozwój”. Będzie można pozyskiwać z niego pieniądze na rozwój naukowy, prace badawcze, opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych – podkreślała minister w swoim inauguracyjnym wykładzie, wskazując na zmiany, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-20.

Działania Politechniki Świętokrzyskiej pokazują, że jak najbardziej dostrzega potrzebę współpracy z przemysłem i badań na rzecz jego rozwoju.
Uczelnia przystąpiła do realizacji kolejnego projektu w Programie Badań Stosowanych, który od 2012 roku wspiera naukowców i przedsiębiorców w zakresie finansowania badań naukowych nastawionych na wykorzystanie w praktyce. Celem programu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej. Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej wspólnie z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie oraz Politechniką Poznańską (instytucje te podpisały umowę konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Świętokrzyska) realizować będą projekt „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 477 600 PLN. Projekt będzie prowadzony pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka. – Na 100 zgłoszonych projektów nasz znalazł się na trzeciej pozycji wśród sześciu zakwalifikowanych do dofinasowania– mówi prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
 

Nauka ma wyjść do przedsiębiorców. Powrót do listy artykułów