O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Ech, te Kielce… Ech, te Kielce…

Z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem Kielc, rozmawia Paweł Treger.

Moi przeciwnicy twierdzą z ironią, że jestem wizjonerem. Mam nadzieję, że tak właśnie jest! Pamiętacie Państwo, co powiedział Robert Kennedy? „Są ludzie, którzy patrzą na rzeczy takimi, jakimi są i pytają: dlaczego? Ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było i pytam: dlaczego nie?” Ten sposób myślenia jest mi bardzo bliski. Uważam, że człowiek, który ma śmiałe i odważne plany – wygrywa; nawet, gdy nie uda mu się ich do końca zrealizować. Bo, jak powiedział św. Augustyn: „Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą.”

– Tak pisze Pan na swojej stronie internetowej. Wiele odważnych planów udało się Panu zrealizować. Czy to dzięki szczęściu, jak twierdzą niektórzy?

– Trochę szczęścia trzeba oczywiście mieć, ale tak naprawdę sukces mój i mojego rodzinnego miasta zawdzięczam wieloletniej pracy od podstaw. Kiedy jedenaście lat temu obejmowałem funkcję prezydenta Kielc – miałem absolutną świadomość tego, że to nie inwestowanie w fabryki (bo u nas nie ma terenów na ich budowę), a inwestowanie w rozwój usług przyczyni się do poprawy kondycji miasta. Z czasem zostały zdefiniowane te obszary i zadania, które przyczyniły się (i w dalszym ciągu są siłą napędową) rozwoju miasta – to Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny, Wzgórze Zamkowe czy kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w mieście.

– Panie Prezydencie, mieszkańców naszego miasta najbardziej interesuje  powstawanie nowych miejsc pracy. Czy możemy liczyć na dobre wiadomości?

– Samorządy niewiele mogą zdziałać w zakresie aktywizacji  gospodarki, bo to nie wysokość podatków lokalnych powoduje, że dana firma powstaje w określonym mieście.  Samorządy tylko pośrednio mają na to wpływ, na przykład unowocześniając układ komunikacyjny. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, i wciąż jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji pewnych zadań, które już poprawiły układ komunikacyjny, a od przyszłego roku po Kielcach będzie można poruszać się bez problemów – uważam, że to atut dla inwestorów. Istotnie, najważniejsze są inwestycje mające bezpośredni wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy. Taką sztandarową inwestycją zrealizowaną przez nas jest bez wątpienia Kielecki Park Technologiczny – wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej, który powstał dla ludzi, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z innowacjami i nowymi technologiami. Instytucja ta pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Firmom już istniejącym sprzyja w dynamicznym rozwoju, oferując: elastyczne warunki najmu, nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę naukową i biznesową. KPT to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto Kielce – park świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi dla firm na każdym etapie ich rozwoju: od idei do ekspansji rynkowej.  Po roku  funkcjonowania ma tam swoją siedzibę 80 firm; duża ich część (około 60, 70 procent) to są firmy IT, czyli firmy informatyczne wprowadzające najnowsze technologie. Park jest jednym z najmłodszych, ale też jednym z najlepszych w Polsce w rankingu parków technologicznych za 2012 rok: na osiem kategorii – w trzech jesteśmy liderami. Zdecydowały o tym głosy lokatorów instytucji, którzy za komfort i dostosowywanie do potrzeb ich firm, dali KPT najwyższe oceny. Dziś moglibyśmy mieć dwa razy więcej firm – tak duże jest zainteresowanie inwestowaniem na jego terenie, ale do tego potrzebna jest infrastruktura. Dlatego Kielecki Park Technologiczny nadal się rozwija – obecnie chce uzbroić i włączyć do Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejne 50 hektarów gruntów, znajdujących się w okolicy siedziby instytucji, przy ulicy Olszewskiego; odkupiliśmy też od Wyższej Szkołą Umiejętności w Kielcach budynek przy ulicy Olszewskiego – gotowy jest już projekt jego adaptacji na potrzeby KPT: w budynku ma powstać laboratorium, w którym studenci kieleckich uczelni będą pracowali nad nowymi technologiami i sposobami ich wdrożenia do produkcji oraz serwerownia za 2 miliony złotych. Park chce zaadaptować salę po dawnym kinie i stworzyć tam edukacyjne centrum dla dzieci i młodzieży, gdzie młodzi ludzie będą się uczyć stawić pierwsze kroki w przedsięwzięciach biznesowych. Będziemy budowali też, na potrzeby Parku, trzy hale przemysłowe. Kielecki Park Technologiczny ogłosił już przetarg na projekty architektoniczne hal, które powstaną przy ulicy Hubalczyków oraz Olszewskiego. Dwa obiekty będą miały po 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, a trzeci 2,5 tysiąca metrów. We wszystkich powstaną zaplecza biurowe, natomiast w jednym – laboratorium badawcze, z którego będą mogli korzystać lokatorzy Parku. Myślę, że za dwa, trzy lata na terenie Parku będzie działało ponad dwieście firm, tym bardziej, że na nową perspektywę unijną na lata 2014-2020 szykujemy kolejne wielkie inwestycje. Myślę też, że rozwój tej instytucji i firmy z sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych) , które „wchodzą” do Kielc to szansa na kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy –  ale to nie stanie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki: to nie jest tak, że przecinamy wstęgę i nagle mamy tysiące nowych miejsc pracy – to będzie pewien dynamiczny proces trwający kilka lat i wymagający od nas wszystkich zaangażowania i wytężonej pracy.

– Oprócz pomysłów potrzebne są też pieniądze. Z jakich środków będą realizowane inwestycje w Parku Technologicznym?

– W czerwcu wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel spotkała się z przedstawicielami firm, które mają swoją siedzibę w Parku i zapoznała się z planami rozwojowymi instytucji. Podczas spotkania poinformowała także, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie dodatkowy konkurs dla parków technologicznych – pieniądze do rozdania będą pochodziły z oszczędności w programie Rozwój Polski Wschodniej. Minister zaznaczyła również, że nie jest wykluczone, iż środki na ten cel znajdą się w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz w programie Inteligentny Rozwój.
Kielecki Park Technologiczny zamierza  pozyskać  około 60 milionów złotych z tych źródeł, które wskazuje wiceminister Wendel. 

– Panie Prezydencie, determinacja i odrobina szczęścia… To chyba trochę mało, by realizować ambitne projekty związane z rozwojem miasta, z poprawą jego wizerunku, z poprawą jakości życia mieszkańców…

– Istotnie; to przede wszystkim zasługa ludzi, z którymi pracuję. Staram się dobierać współpracowników, mając na uwadze ich kwalifikacje, fachowość, rzetelność. Staram się pracować z najlepszymi ludźmi, jakich tylko uda się pozyskać do zadań, jakie przed nimi stawiam. Współtwórcą sukcesu Kieleckiego Parku Technologicznego jest niewątpliwie Szymon Mazurkiewicz, który ma doświadczenie w pracy za granicą, który jest kreatywnym człowiekiem i to procentuje. Warto pamiętać o tym, że trzeba współpracować z ludźmi,  z którymi można odnieść sukces.

– Nie bez powodu na początku naszej rozmowy przytoczyłem fragment  tekstu z Pańskiej strony internetowej: oprócz współpracowników i dobrego strategicznego planowania, aby odnieść sukces bez wątpienia potrzebna jest też odwaga.

– By Kielce stawały się coraz piękniejszym i wyjątkowym miastem musimy mieć odwagę podejmować nawet bardzo trudne decyzje. Bo tylko takie, oczywiście po gruntownym przygotowaniu i profesjonalnej analizie, dadzą nam szanse bycia lepszymi od innych. To właśnie teraz mamy wyjątkową sposobność zbudowania trwałych fundamentów Kielc jako miasta zdrowia, sportu, nowych technologii, kultury i designu. I kiedyś, już niedługo, cały ten rozpędzony świat zatrzyma się na chwilę, by z niedowierzaniem i podziwem wyszeptać: ech, te Kielce!
Nawet jeśli nie zdołam przekonać wszystkich kielczan do moich racji, proszę ich, żeby rozejrzeli się dookoła: to już jest miasto, które przyciąga artystów i przedsiębiorców z całego świata.

Dziękuję za rozmowę.
 

Ech, te Kielce… Powrót do listy artykułów