O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Kielce przyjazne dla inwestorów Kielce przyjazne dla inwestorów

W Polsce w blisko 400. centrach sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych) zatrudnionych jest około 100 tysięcy osób – to, po górnictwie i branży motoryzacyjnej, największy pracodawca w Polce. Jak wynika z najnowszego raportu Colliers International, Kielce należą do wschodzących gwiazd BPO w Polsce. Oferta przygotowana dla tej branży przez władze miasta sprawi, że w najbliższych latach będzie ono należeć do grona najszybciej rozwijających się miast w Polsce. O perspektywach rozwoju sektora BPO rozmawiano podczas dwudniowej konferencji, która na początku kwietnia odbyła się w stolicy województwa świętokrzyskiego.
Do tematu wracamy w rozmowie z WOJCIECHEM LUBAWSKIM, prezydentem miasta.

–Panie Prezydencie, jak kształtują się szanse na dynamiczny rozwój sektora BPO w Kielcach ?
– W 2004 roku nawiązaliśmy kontakty z firmami outsourcingowymi namawiając je do inwestycji. Niestety, audyt wykonany wówczas przez te firmy był dla nas jak wyrok: tylko 7 proc. absolwentów naszych uczelni znało język angielski na poziomie umożliwiającym taką pracę. Dzisiaj sytuacja jest już dużo lepsza i znowu zjawiają się u nas firmy zainteresowane taką działalnością. W Krakowie w outsourcingu pracuje ponad 16 tys. absolwentów wyższych uczelni, a średnia płaca przekroczyła w ubiegłym roku 5700 zł.  Szeroki zakres usług, a zwłaszcza outsourcingu procesów biznesowych, to – obok nauki, sportu i kultury – jeden z priorytetów dalszego rozwoju dla Kielc. Nasze miasto ze swoją ofertą inwestycyjną, usługami kompetentnych urzędników i zapleczem kadrowym, kształcącym się w tutejszych 11. uczelniach – sytuuje się w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO. Na przygotowanie infrastruktury dla potrzeb tego typu inwestycji w ostatnich latach przeznaczyliśmy około czterech miliardów złotych, oczywiście przy wydatnym zaangażowaniu dotacji unijnych. Dziś Kielce oferują około 45 tys. metrów kw. powierzchni biurowej, a w najbliższym czasie liczba ta zostanie podwojona.

– Czy tylko oferta inwestycyjna pozwoli na przyciągnięcie inwestorów ?
– Już dwa lata temu podjęliśmy decyzję, że musimy nadal promować miasto wśród inwestorów branży BPO: uczestniczymy w targach branżowych i misjach gospodarczych, budujemy przyjazny klimat dla biznesu, realizujemy projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.  Na zlecenie Urzędu Miasta firma doradczo-konsultingowa Deloitte przygotowała raport „Analiza oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych”, będący zestawieniem atutów regionu w odniesieniu do oferty krajowej i dalszych  kierunków skutecznych działań w zakresie pozyskiwania inwestorów. Kluczowe znaczenie mają tu takie czynniki, jak właściwe podejście urzędników do inwestorów i ich zaangażowanie w procesy pozyskiwania i utrzymania zainteresowania inwestowaniem w Kielcach. W obecnej sytuacji gospodarczej najintensywniej rozwijają się nowoczesne usługi outsourcingowe. Dla Kielc jest to branża wysokiej szansy z uwagi na dostęp do wykształconych kadr, zwłaszcza w tak pożądanych przez pracodawców kierunkach, jak ekonomia, informatyka, finanse.

– Czy to jedyne atuty Kielc ?
– Konkurencyjne w Kielcach są również koszty pracy oraz bogata oferta terenów inwestycyjnych i nieruchomości oferowanych potencjalnym inwestorom przez miasto i kieleckie przedsiębiorstwa. W działaniach mających na celu pozyskanie inwestorów, pomocna jest specjalnie przygotowana strona internetowa, na której odbywa się interaktywna komunikacja z inwestorami, połączona z miejskim geoportalem Kielce (www.invest.kielce.pl). Warta podkreślenia jest też zyskująca na atrakcyjności infrastruktura Kielc – zmodernizowane drogi i ulice, nowoczesny tabor autobusów miejskich, przebudowa centrum miasta; nie bez znaczenia jest też oferta Kieleckiego Parku Technologicznego oraz usługi oferowane przez kieleckie Centrum Obsługi Inwestora. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że Kielce ze względu na swój potencjał inwestycyjny i intelektualny kreują wizerunek miasta skutecznie konkurującego z innymi subregionami i ośrodkami miejskimi.

– A co w sferze planów i marzeń ?
– Nie rezygnujemy z innowacyjnych planów mogących z miasta uczynić ośrodek  na wskroś nowoczesny, europejski. Dynamicznie działa nie tylko Kielecki Park Technologiczny, Targi Kielce stały się znaczącym punktem na mapie wystawienniczej Europy, prężnie działa też Institute of Design Kielce (część Wzgórza Zamkowego), a wizje rozwoju miasta zamieniają się w realne i realizowane projekty. Najnowszym naszym projektem jest wybudowanie w Obicach  Centralnego Portu Lotniczego dla Polski w ramach rządowego programu „Inwestycje Polskie”. Wniosek w tej sprawie został wysłany do ministra skarbu państwa. Za lokalizacją CPL w Obicach przemawiają dane z rządowej „Strategii rozwoju transportu 2020”. Wynika z niej, że ruch pasażerski do 2035 roku wzrośnie trzykrotnie, a nie ma możliwości rozbudowy już istniejących portów lotniczych. Myślę, że wbrew wszystkim, którzy krytykują ten pomysł, kolejne marzenie może się ziścić. Ważnymi argumentami, które mogą pomóc w jego realizacji są centralne położenie Kielc, dobre skomunikowanie z Warszawą, Krakowem, Katowicami oraz około 2600 hektarów dostępnych gruntów będących własnością miasta i skarbu państwa
(Okęcie ma 800 hektarów).

Dziękuję za rozmowę.
Paweł Treger
 

Kielce przyjazne dla inwestorów Powrót do listy artykułów