O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Aby pomóc biznesowi Aby pomóc biznesowi

 – Dzięki temu przedsięwzięciu świętokrzyscy przedsiębiorcy zyskają możliwość nawiązywania stosunków gospodarczych z innymi krajami, m.in. na rynkach wschodnich – mówił marszałek Adam Jarubas podczas konferencji inaugurującej rozpoczęcie działalności świętokrzyskiego COIE. Konferencja „Świętokrzyskie Forum Gospodarcze” otwierająca działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w województwie świętokrzyskim odbyła się 19 maja w Kielcach. Centrum funkcjonujące w ramach Urzędu Marszałkowskiego będzie przede wszystkim zajmowało się udzielaniem wszelkiego rodzaju informacji przedsiębiorcom. Dotyczy to zarówno firm zagranicznych, które chciałyby inwestować w regionie świętokrzyskim, jak i naszych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć ekspansję na rynki innych krajów. Usługi świadczone przez centrum mają wspierać biznes – będą więc dostępne dla każdego zainteresowanego, nieodpłatnie. Takie centra mają powstać we wszystkich regionach naszego kraju, na razie jest ich kilka, Świętokrzyskie otworzyło je jako szóste w Polsce. Centrum realizuje projekt systemowy ministra gospodarki „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”, który zakłada, że w każdym województwie będzie działał punkt informacyjny Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Przedsiębiorcy będą w nim mogli uzyskać bezpłatną informację o międzynarodowych rynkach i warunkach prowadzenia tam inwestycji. Uzyskają także pomoc dotyczącą potencjalnych partnerów zagranicznych. Najważniejszym zadaniem świętokrzyskiego centrum będzie oczywiście udzielanie informacji inwestorom zagranicznym na temat możliwości inwestowania w naszym regionie. Informacje skierowane do polskich przedsiębiorców to, przede wszystkim, dane dotyczące obcych rynków, informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w konkretnym kraju, a także pomoc w poszukiwaniu wsparcia finansowego. Zagraniczni przedsiębiorcy mogą liczyć na informacje dotyczące potencjału gospodarczego regionu, ale także na zainicjowanie kontaktów biznesowych ze świętokrzyskimi firmami. Wsparcie eksperckie dla usług w ramach sieci COIE zapewnią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ministerstwa Gospodarki na całym świecie. Wicepremier Waldemar Pawlak uważa, że COIE to jeden z kluczowych projektów Ministerstwa Gospodarki, dzięki któremu regiony dostaną szansę aktywnego włączenia się w kształtowanie współpracy gospodarczej z zagranicą. Założeniem merytorycznym konferencji inaugurującej działalność świętokrzyskiego COIE było przekazanie informacji służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z regionu świętokrzyskiego a przedsiębiorcami z rynków wschodnich. W pierwszej części konferencji omawiane były zagadnienia z zakresu wsparcia eksportu i inwestycji, tematem przewodnim drugiego bloku było wskazanie potencjału rynków wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości współpracy z Ukrainą, Kazachstanem i Rosją.
Dotychczas działalność Centrum Obsługi Inwestora ukierunkowana była na obsługę inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem inwestycji na terenie województwa; jako Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ma dbać o to, aby współpraca z zagranicą była nawiązywana również przez świętokrzyskie firmy. A dobrych wzorów nie brakuje: przykładem mogą być firmy Cersanit czy Barlinek – najwięksi nasi inwestorzy na Ukrainie.
 

Paweł Treger

Aby pomóc biznesowi Powrót do listy artykułów