O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Paweł Halicki: Inwestycyjne atuty regionu Paweł Halicki: Inwestycyjne atuty regionu

Dobre położenie, przychylność samorządów, bogactwa naturalne, niskie koszty pracy, wykwalifikowana kadra i duże pieniądze na rozwój. Tak w telegraficznym skrócie można wypunktować najważniejsze atuty województwa świętokrzyskiego, przemawiające za lokowaniem tu inwestycji. Efekt? Kielecczyzna ma najwyższy wskaźnik Produktu Krajowego Brutto wśród województw, zaliczanych do tzw. ściany wschodniej i tempo wzrostu, porównywalne z zaliczanym do krajowej elity województwem pomorskim.
- Mamy największe w kraju złoża wapienne, w naszym województwie wytwarza się jedną trzecią krajowej produkcji cementu. Świętokrzyskie firmy budowlane należą do najprężniejszych w kraju. Do tego dochodzi stosunkowo niewielka odległość od granicy ze Słowacją i Ukrainą. To wszystko powoduje, że województwo świętokrzyskie to potencjalnie znakomity teren inwestycyjny – mówi marszałek Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
Te atuty zostały dostrzeżone przez liczną grupę międzynarodowych koncernów, które zdecydowały się ulokować swoją działalność także na Kielecczyźnie. Znalazły się wśród nich między innymi francuski Lafarge, niemiecki Dyckerhoff, belgijski Lhoist, austriacki Rigips, brytyjski Pilkington, niemiecki MAN, belgijski Electrabel, japoński NSK, hiszpańska Celsa i wiele innych. Na gospodarcze oblicze regionu znacząco wpływają też rodzime firmy, znane w Polsce i za granicą i zaliczane do największych w swoich branżach. W tym gronie warto wymienić chociażby kielecki Kolporter SA, włoszczowską spółkę giełdową ZPUE SA, czy zlokalizowane w Kielcach siedziby central spółek z Grupy Michała Sołowowa – Echo Investment SA, Barlinek SA i Cersanit SA. Nie do przecenienia jest inspirująca rozwój regionu i jego stolicy rola Targów Kielce. Firma ta, star-tująca kilkanaście lat temu praktycznie od zera, ma dziś pozycję wicelidera polskiego rynku wystawienniczego, kontrolującego ponad 20 proc. krajowego rynku targowego. W kalendarzu wystaw TK jest blisko sześdziesiąt imprez targowych, w tym tak znane jak Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, czy Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego.
Do inwestowania w świętokrzyskim z sukcesami zachęca Specjalna Strefa Ekonomiczna w Starachowicach. Dzięki zlokalizowanym w strefie inwestycjom powstało kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a Starachowice po okresie kłopotów, związanych z restrukturyzacją przemysłu motoryzacyjnego, przestały być miastem określanym jako świętokrzyskie zagłębie bezrobocia.
Zarówno inwestorzy z SSE, jak i wszyscy pozostali z niecierpliwością czekają na zrealizowanie inwestycji, które poprawią stan infrastruktury komunikacyjnej w regionie. Z punktu widzenia rozwoju Kielecczyzny ma to fundamentalne znaczenie. Na szczęście, pomimo tego, że przez województwo świętokrzyskie nie przebiegają autostrady, planowana modernizacja tras z Warszawy przez Kielce do Krakowa, i z Łodzi przez Kielce do Rzeszowa, która ma je dostosować do standardów dróg ekspresowych, rozwiąże problem dostępności komunikacyjnej regionu. Równie ważna jest budowa dwóch nowych mostów na Wiśle – w Połańcu i w Nowym Korczynie – co pozwoli na otwarcie województwa na południe i wschód.
Duża część tych przedsięwzięć będzie możliwa dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie programy, regionalne i krajowe, województwo ma do wykorzystania do 2013 roku ponad 1,4 miliarda euro. - Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla nas ogromna, być może niepowtarzalna w tej skali szansa na odrobienie dystansu, dzielącego Kielecczyznę od lepiej rozwiniętych regionów. I zamierzamy tę szansę maksymalnie wykorzystać - zapowiada marszałek A. Jarubas.
 

Paweł Halicki: Inwestycyjne atuty regionu Powrót do listy artykułów