O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

dr Jan Główka: Przemysł, literatura, wojna …. dr Jan Główka: Przemysł, literatura, wojna ….

Szczególne miejsce wśród kieleckich zakładów przemysłowych produkujących m.in. na rzecz wojska zajmowały Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żeliwa w Białogonie. Tradycja wytwórczości o charakterze militarnym sięga tu XIX wieku. To właśnie wtedy w okresie powstania listopadowego w fabryce remontowano broń dla polskich żołnierzy, wytwarzano także lufy do karabinów i broń białą.
Tradycji przemysłowych Kielc należy szukać wśród inżynierów, wykładowców Akademii Górniczej w Kielcach czynnej w początkach XIX w. Spośród wielu profesorów pochodzących z Freibergu w Saksonii na szczególną uwagę zasługuje Karol Henryk Kaden, który kierował uczelnianym laboratorium, był jednocześnie generalnym probierzem i zawiadowcą huty w Białogonie.
W czasie I wojny światowej Fabryka w Białogonie uległa zagładzie, stając się łatwym łupem rosyjskich wojsk. Spalono magazyny i drewniane szopy z modelami i maszynami. Zniszczono wyprodukowane maszyny rolnicze i pompy.
Nie pogardzono wyposażeniem domu właściciela Leona Skibińskiego i przedmiotami osobistego użytku. W wykazie strat, jak możemy odczytać z kart archiwalnego protokółu, obok koni, wozów, owsa, drewna opałowego, bryczek, odnajdujemy także 20 butelek wina szampańskiego, 4 butelki koniaku francuskiego i 60 słoików konfitur.
W latach 1914-1918 wraz ze zmieniającą się sytuacją militarną i przemarszami wojsk, zakłady białogońskie sukcesywnie grabiono z cenniejszych maszyn, urządzeń i gotowych produktów, m.in. tokarek, szlifierek, pił, heblarek i pasów transmisyjnych, gotowych maszyn rolniczych. Straty powstałe w wyniku działań rosyjskich władz wojskowych, wyniosły ponad 40 tysięcy rubli. Rekwizycji dokonywały także wojska austro-węgierskie, a suma strat poniesionych z tego tytułu w 1914 i 1915 r. wyniosła 2560 rubli.
Po I wojnie światowej, już w niepodległej Polsce wznowiono produkcję. Białogońska fabryka w kooperacji z kielecką odlewnią „Ganat” zajmowała się wytwarzaniem elementów broni zaczepnej. W sierpniu 1937 r. fabryka otrzymała zamówienie na wykonanie 20 tys. sztuk skorup żeliwnych do ręcznych granatów obronnych wzór 33.
Trzeba podkreślić, że losy Białogonu i dzieje rodziny Kadenów budujących przemysł kielecki, o czym wspomniano na wstępie, splotły się z dziejami Polski już w latach nam bliższych, stając się w pewnym sensie ogólnonarodowym dobrem. Z linii zapoczątkowanej przez Ernesta Leopolda (brat wspomnianego Karola Henryka), który brał udział w powstaniu listopadowym, wywodził się znakomity prozaik i publicysta, legionista i piłsudczyk Juliusz Kaden-Bandrowski, który podobnie jak jego dwaj synowie zginął w powstaniu warszawskim.
Dzięki rozwojowi przemysłu w mieście i podkieleckich dzielnicach, w okresie prezydentury Stefana Artwińskiego w latach 30. XX w., Kielce umocniły swoją pozycję miasta wojewódzkiego. Miasto rozbudowywano, powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, kompleksy sportowe, budynki użyteczności publicznej. Kontynuowano inwestycje przemysłowe, zamierzano w mieście rozpocząć wytwarzanie samochodów osobowych. Wybuch II wojny światowej przerwał dobrą passę miasta.
 

dr Jan Główka: Przemysł, literatura, wojna …. Powrót do listy artykułów