O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania

Rozwój BSS w Polsce

Na tle Europy Polskę wyróżnia rosnąca liczba lokalizacji biznesowych, w których rozwijają się centra usług wspólnych. Zgodnie z raportem ABSL (Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2018) od początku 2017 r. do końca I kwartału 2018 r. w Polsce powstało 91 nowych centrów usług dla biznesu, a ich łączna liczba przekroczyła 1,2 tys. Zatrudnienie w tym sektorze w kraju osiągnęło 279 tys. osób, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku.
Zarówno najwięksi gracze na rynku BSS (Business Service Sector), jak i mniejsze centra usług coraz częściej kierują swą uwagę na takie ośrodki miejskie jak: Bydgoszcz, Białystok, Radom, Kielce. Wynika to z faktu, iż w dużych aglomeracjach odczuwalne są ograniczenia związane z zasobami ludzkimi i konieczność ostrego konkurowania o pracownika. Również cena powierzchni biurowej jest argumentem za tym, aby szukać możliwości ekspansji procesów poza największymi aglomeracjami w kraju.
Kielce – rosnące znaczenie sektora usług dla biznesu
W Kielcach zatrudnienie w sektorze szacowane jest na blisko 3 tys. osób. Do największych firm z branży należą: Call Center Inter Galactica, Telbridge, Medicover. W segmencie ITO prężnie działają m.in. Comarch, Transition Technologies, Nitro Digital, Infover. Najbardziej kojarzonym z BSS miejscem w Kielcach jest Centrum Biznesu przy al. Solidarności (dawniej Exbud) oraz Kielecki Park Technologiczny, gdzie wiele firm outsourcingowych ma swoje siedziby.
Z perspektywy sektora BSS najważniejszy czynnik biznesowy, jakim są kadry, sprawia, że miasto jest gotowe na przyjęcie małych i średnich projektów lub może stanowić doskonałą lokalizację wspierającą dla firm, które posiadają już w Polsce centra operacyjne. Mury dziewięciu uczelni wyższych co roku opuszcza 7 tys. absolwentów, w tym blisko 2 tys. absolwentów kierunków wskazanych jako źródło kadr dla BSS.
Obecny poziom bezrobocia w Kielcach (5,5%) jest stabilny, a na przestrzeni ostatnich lat regularnie spadał, mniej więcej o jeden punkt procentowy rocznie. Przy „zdrowym” poziomie stopy bezrobocia, miasto charakteryzuje się atrakcyjnym dla inwestorów średnim wynagrodzeniem, które obecnie jest szacowane przez GUS na poziomie 4.071 PLN brutto (sierpień 2018, GUS). Taka sytuacja tworzy korzystne warunki dla rozwoju obecnych i tworzenia nowych centrów usług w Kielcach.
Potencjał biurowy w Kielcach
Istotnym czynnikiem dla rozwoju branży BSS jest jednak dostępność „od ręki” nowoczesnej powierzchni biurowej. Poszukiwana powierzchnia powinna być zlokalizowana w niewielkiej odległości od centrum, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i informatyczne projektu oraz swobodę aranżacji powierzchni w kierunku open space. Jej brak ogranicza rozwój lokalnych firm usługowych, jak i napływ nowych inwestycji z sektora BPO, dla których Kielce stanowią alternatywną lokalizację dla dywersyfikacji działalności firmy.
Tematyka rozwoju rynku biurowego oraz branży usługowej w Kielcach wymaga pogłębionej dyskusji i analizy. Organizowane pod koniec stycznia 2019 r. wydarzenie pod nazwą I Kieleckie Forum Rynku Nieruchomości będzie okazją do podzielenia się uwagami i przykładami, jak z podobnymi wyzwaniami radzą sobie inne miasta podobnej wielkości. O tematach związanych z rozwojem powierzchni biurowych, aktualnymi problemami branży budowlanej oraz oczekiwaniami najemców będą rozmawiać przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, lokalnych firm deweloperskich i sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Do udziału w Forum zaprasza wszystkich zainteresowanych Prezydent Miasta Bogdan Wenta. Szczegółowych informacji udziela zespół Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce tel. 41 36 76 557 www.invest.kielce.pl

Sektor BSS w Kielcach – perspektywy i wyzwania Powrót do listy artykułów