O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog

O swoim planie dla miasta z nowo wybranym prezydentem Kielc Bogdanem Wentą rozmawia Agnieszka Gołębiowska.

– Panie prezydencie, jaki jest pański plan dla Kielc?

– Dla mnie kluczowe jest zbudowanie pewnego produktu „Kielce”. Takie instytucje, jak Targi Kielce, Kielecki Park Technologiczny czy uczelnie wymagają tego, by znaleźć dla nich wspólną strategię, która da wszystkim szansę rozwoju. Spośród projektów już rozpoczętych konieczne jest na przykład dokończenie realizacji w Kielcach rządowej inwestycji – kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Następna ważna kwestia to seniorzy. W Kielcach mamy blisko 55 tys. osób powyżej 60. roku życia, czyli prawie 1/3 wszystkich mieszkańców. Dlatego warto spojrzeć na nich nie tylko pod kątem pomocy społecznej, ale przede wszystkim możliwości, jakie się z tym faktem wiążą. Cała strategia związana z rozwojem Kielc musi uwzględniać takie rozwiązania, które spowodują, że zatrzymamy u nas młodych ludzi, absolwentów kieleckich uczelni, którzy tu będą zakładać swoje rodziny i tu pracować. Kolejny element mojego planu to przedsiębiorcy.

– A co zaproponuje pan przedsiębiorcom lokalnym?

– Już w styczniu zaproponujemy spotkanie rady przedsiębiorczości. Uważam, że Rada Miasta i prezydent powinni wsłuchiwać się w potrzeby przedsiębiorców, którzy dają pracę i kształtują środowiska społeczne. Ważnym dla miasta wyzwaniem jest także współpraca z uczelniami i szkołami. Przecież wykształcenie zawodowe wpisuje się nie tylko w strategię lokalną, na którą wskazują przedsiębiorcy, ale też strategię rządu.

– A czego mogą spodziewać się po pańskiej prezydenturze młodzi ludzie?

– Chcemy ich słuchać i przypatrywać się ich propozycjom. Zamierzamy współpracować z Młodzieżową Radą Miasta, nawet z możliwością wygospodarowania dla niej pewnego budżetu.

– W kampanii zapowiadał pan między innymi wspieranie kultury.

– Jestem już po pierwszych spotkaniach z ludźmi tworzącymi kulturę w naszym mieście. Z mojej perspektywy, także czterech lat pracy w Parlamencie Europejskim, kultura to instrument bardzo potrzebny w całej Unii Europejskiej. Nawet Komisja Europejska zwraca uwagę, że kultura to nie tylko emocje, programy, organizacje, które w niej działają, ale to także gospodarka. I potrzebne są w tym kierunku działania.

– Jak widzi pan potencjał Kielc, jeśli chodzi o promocję miasta?

– Sądzę, że w Kielcach mamy wiele do zaoferowania. Ale co inni wiedzą o nas? Każdy wie, że w Krakowie jest Wawel a w Poznaniu – koziołki. A gdy pytamy o Kielce, to nic się nie kojarzy. Kto wie o Kadzielni czy Pałacu Biskupów Krakowskich? Dlatego musimy koniecznie pokazać mieszkańcom Polski i turystom zagranicznym, że warto do nas przyjeżdżać.

– Zapowiadał pan konsultowanie decyzji z mieszkańcami.

– Spotkania z mieszkańcami, zwłaszcza na obrzeżach, są dla mnie niezwykle ważne. Mieszkańcy wskazują na wiele potrzeb. Takie rozmowy pozwalają natychmiast reagować i w miarę możliwości pomagać. Jeśli ktoś mówił w kampanii „Kielce – rozwój i mieszkańcy” to ja się w pełni pod tym podpisuję.

– Dziękuję za rozmowę.

Prezydent Bogdan Wenta stawia na dialog Powrót do listy artykułów