O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Fundusz Pożyczkowy – stabilny partner świętokrzyskiego biznesu Fundusz Pożyczkowy – stabilny partner świętokrzyskiego biznesu

Fundusz Pożyczkowy – stabilny partner świętokrzyskiego biznesu

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego to stabilny partner i alternatywa w pozyskiwaniu finansowania, także dla podmiotów mających największe trudności w zdobywaniu środków na cele inwestycyjne i obrotowe. W ciągu zaledwie kilku lat sfinansował ponad 400 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 130 mln zł.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. powstał z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 2010 r. jako alternatywa dla komercyjnych instytucji finansowych. Przedmiotem działalności Funduszu jest udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego.

W krótkim okresie Fundusz Pożyczkowy wpisał się w przestrzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i doskonała alternatywa w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne i obrotowe. Udziela również wsparcia podmiotom, mającym największe trudności w zdobywaniu finansowania komercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Blisko 12% finansowanych w ramach przyznanych pożyczek firm stanowią podmioty prowadzące swoją działalność poniżej 12 miesięcy (tzw. start-upy). Pożyczki są udzielane w formie finansowania zwrotnego, co pozwala na zaspokojenie potrzeb szerszemu gronu odbiorców w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

W okresie do końca grudnia 2016 r. Fundusz Pożyczkowy sfinansował ponad 400 nowych pomysłów na biznes w regionie na łączną kwotę przekraczającą 130 mln zł przy średniej wartości pożyczki w kwocie blisko 330 tys. zł. W ramach swojej działalności Spółka prowadzi również szkolenia, prezentacje i programy edukacyjne, co ma przełożenie na pogłębienie wiedzy przedsiębiorców i przyszły rozwój województwa świętokrzyskiego.

Aktualnie na mocy umowy z grudnia 2016 r. z Województwem Świętokrzyskim środki z perspektywy RPO 2007-2013 są dostępne dla świętokrzyskich przedsiębiorców na dotychczasowych zasadach do końca 2026 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że finansowanie obejmuje pożyczkę obrotową na okres do 36 miesięcy lub inwestycyjną do 60 miesięcy. Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione potrzeby rozwoju podmiotu. Ponadto przed przedsiębiorcami otwierają się nowe możliwości finansowania – zostają uruchomione środki z perspektywy RPO na lata 2014-2020. Na ten cel przewidziano w programie 38 mln euro, a Fundusz Pożyczkowy będzie uczestniczył w ich pozyskaniu i dalszej dystrybucji, aby wspierać świętokrzyską przedsiębiorczość.

Mając na uwadze dalszy rozwój, Fundusz Pożyczkowy zmienił siedzibę. Nowa jest bardziej dostępna dla klientów i komfortowa. Z usług Funduszu można skorzystać, odwiedzając nową siedzibę osobiście bądź umawiając się na spotkanie z doradcą – telefonicznie lub e-mailowo. W ten sposób można uzyskać szczegółowe informacje na temat finansowania.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
e-mail: sekretariat@fpws.eu
tel. 41 360 02 80
www.fpws.eu

 

 

 

Fundusz Pożyczkowy – stabilny partner świętokrzyskiego biznesu Powrót do listy artykułów