O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Kieleccy cykliści Kieleccy cykliści

Kieleccy cykliści

Rower, środek lokomocji, przedmiot pożądania dziewiętnastowiecznych sportowców zrzeszonych w rozwijających się jak grzyby po deszczu towarzystwach cyklistów.

Pierwsze Towarzystwo Cyklistów na ziemiach polskich powstało w Warszawie w roku 1886. Przyjęła się wkrótce nazwa rower, pochodząca od firmy „Rover”, produkującej seryjnie pojazdy. Kielce bardzo szybko stały się widownią wyścigów rowerowych, kolarskich czy bicyklowych, jak przed I wojną światową mówiono. Już w roku 1893, jeszcze niestowarzyszeni, kieleccy cykliści organizowali wycieczki rowerowe, mające również oblicze poznawcze, zgodnie z powstającym w końcu XIX wieku ruchem krajoznawczym propagowanym w Królestwie Polskim m.in. przez Aleksandra Patkowskiego. Celem wypadów z Kielc była miejscowość Występa przy drodze warszawskiej, gdzie kielczanie urządzali wyścigi, w których brali udział także ich koledzy z innych miast.

Kieleckie Towarzystwo Cyklistów ma swoje początki w roku 1895, gdy grupa zapalonych sportowców i społeczników postanowiła zawiązać stowarzyszenie mające na celu popularyzowanie kolarstwa, organizowanie wyścigów, ale również czynny udział w życiu miasta. Jak donosiła „Gazeta Kielecka” z 17 listopada 1895 r., „…organizujące się obecnie Towarzystwo cyklistów kieleckich, będzie miało siedzibę w domu Stępińskiej, na rogu ulic Konstantego i Kapitulnej”. Wśród założycieli stowarzyszenia można wymienić nazwiska społeczników, osoby zaangażowane w przeróżne inicjatywy umożliwiające w warunkach niewoli narodowej podtrzymywanie tradycji, nawiązywanie do polskiej historii, propagowanie inicjatyw obywatelskich, służenie dobru kielczan, kultywowanie obyczajów towarzyskich. Można tu wymienić chociażby Wacława Hoenigmana (kupca), Alfonsa Welke (przemysłowca, właściciela Marmurów Kieleckich), Józefa Dunina (prawnika), Bolesława Markowskiego (prawnika i ekonomistę), Stanisława Rachalewskiego (artystę fotografika). Organizowane przez cyklistów bale, zabawy, rauty, wieczorki muzyczne oraz inne spotkania towarzyskie cieszyły się dużą popularnością. Wielkim wydarzeniem był udział w organizacji wyścigu Warszawa – Kielce – Warszawa w lecie 1896 r. Trenowano na specjalnie przygotowanym torze w pobliżu stacji kolejowej.

W 1903 roku kieleccy cykliści brali udział w tzw. „jeździe rozstawnej” zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów: „…Warszawa była jakby ogniskiem, do którego zdążali zawodnicy z Płocka, Piotrkowa, Kalisza, Zgierza, Łodzi, Radomia, Kielc i Lublina, aby w połowie drogi do Warszawy spotkać jadącego naprzeciw członka WTC i zamienić z nim depeszę, poczem następował powrót do miejsca wyruszenia”. Częste komentarze w „Gazecie Kieleckiej” podkreślały towarzyski charakter rywalizacji w obecności licznie „…zgromadzonych pań i panien kieleckich, których jasne przeważnie kostiumy tworzyły pyszny kontrast ze smołowo-czarnym torem, do kontrastu tego jeszcze więcej przyczyniały się różnobarwne stroje pp. cyklistów”.

Podupadające finansowo Towarzystwo połączono w roku 1906 z Resursą Obywatelską. Samodzielną działalność cykliści podjęli ponownie po I wojnie światowej. W roku 1927 powołano Towarzystwo Cyklistów w Kielcach z prezesem Stanisławem Starke, przemysłowcem, założycielem Suchedniowskiej Huty „Ludwików” w Kielcach. Znakiem rozpoznawczym była specjalna odznaka przedstawiająca wyobrażenie koła rowerowego z herbem miasta w centrum i napisem „Kieleckie Towarzystwo Cyklistów” w otoku. Odznaka mosiężna, emaliowana jest rarytasem kolekcjonerskim i jednym z ciekawszych eksponatów muzealnych świadczących o społecznikowskiej pasji kieleckiej inteligencji i kręgów przemysłowych. Jest również dowodem przywiązania kielczan do herbu samorządowego swojego miasta, który w tej postaci w okresie zaborów nie był znakiem oficjalnie stosowanym. Kieleckie Towarzystwo Cyklistów dobrze zapisało się w historii miasta.

Dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
 

Kieleccy cykliści Powrót do listy artykułów